"BIURO PODRÓŻNIKÓW FLUGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Internacjonalizacja i promocja oferty firmy Biuro Podróżników Flugo Sp. z o.o. na targach EXPO

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: BIURO PODRÓŻNIKÓW FLUGO Sp. Z o. o. poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności - wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączna wartość projektu: 501 580 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 376 185 PLN